QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG


QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

  1. Đăng ký, đăng nhập tài khoản: 
  2. Cài đặt công cụ đặt hàng
  3. Tìm kiếm sản phẩm: 
  4. Đặt hàng:
  5. Nạp tiền – đặt cọc:
  6. Tiến hành mua hàng
  7. Vận chuyển – Nhận hàng
  8. Tất toán tiền hàng còn thiếu