HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ - ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  1. Truy cập vào trang Web: https://haiyenlogistics.com/ => Chọn mục đăng ký bên góc phải

2. Nhập đầy đủ các thông tin bên dưới: ( Màu đỏ là bắt buộc ) => Chọn nút Đăng ký

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

  1. Sau khi đăng ký xong tài khoản. Truy cập vào trang Web: https://haiyenlogistics.com/ => Chọn mục đăng nhập bên góc phải

2. Nhập đầy đủ các thông tin bên dưới: ( Màu đỏ là bắt buộc ) => Chọn nút Đăng Nhập